Tajemství řádu něvedomíOBSAH:


    Úvod - Psychologie a mapa nevědomí:


    I. díl - Kruh Střetnutí s nevědomím:


    II. díl - Kruh Procesu obnovy


    III. díl - Kruh Bytí:


    Závěr:

Tajemství řádu nevědomí (psychologická duchovní cesta)


  Autor: Jaromír Medo
  Počítačové zpracování obrázků: Zdeněk Medo jr.
  Grafická spolupráce: ing. Pavel Šaroch
  Ilustrace: Mgr. Petr Horák
  Jazyková spolupráce: Mgr. Zuzana Kleknerová   
  HTLM verze: Zdeněk Medo jr.


Obrázky karet a Osho text jsou použity s povolením Osho International Foundation (O.I.F.)
a převzaty z Osho Zen Tarot - Transcendentální zenová hra publikované v češtině
nakladatelstvím SYNERGIE [ISBN 80-86099-02-4].
O.I.F. uděluje toto povolení s porozuměním, že toto povoleni v žádném případe neznamená,
že O.I.F. souhlasí nebo podporuje názory vyjádřené autorem.Motto:     Nechť tato kniha je radostí pro ty, kteří stáli u jejího zrodu, a požehnáním pro všechny ostatní.    

Jaromír MedoZávazná objednávka


       Závazná objednávka knihy "Tajemství řádu nevědomí":
Uveďte, prosím, jméno, adresu, e-mail, na který budou oznámeny další podrobnosti k vydání knihy.
Cena knihy na rozdíl od možnosti bezplatného stažení internetové verze se bude pohybovat podle náročnosti tisku v hodnotách od 200.- do 250.- Kč. Cenu významně ovlivní i počet zákazníky požadovaných výtisků.  
       Objednávku zašlete na adresu Jaromír MEDO
 


Chyby, problémy ... v zobrazení HTML


       Pokud naleznete v textu chyby, například opakující se slova či části slov na konci řádků, výškově jinak umístěné odrážky, pak vězte, že to není problém autora ani tvůrce HTML verze, ale problém převážně Microsoft Explorer (od verze 5.50 je vše v pořádku). Všechny prohlížeče taktéž neberou v potaz český pravopis dělení slov na konci řádků, proto se samostatně na konci řádků objevují předložky k, s, v, z. Tyto problémy se samozřejmě nebudou vyskytovat v tištěné verzi knihy, kterou připravujeme k vydání v roce 2002. Bude prozatím vydána v omezeném nákladu, proto by zájemci o knižní verzi knihy měli závazně vypsat objednávku. Kniha jim bude po vydání doručena poštou.
 
       Tato HTML verze knihy byla otestována v prohlížečích (sestaveno dle nejlepších výsledků):
 
1.   Microsoft Explorer verze 6.0
2.   Microsoft Explorer verze 5.50   
   Microsoft Explorer verze 5.50   
3.   Opera 6.0   
4.   Mozilla 0.9.5   
5.   Netscape 4.76
6.   Konqueror 2.1.1
7.   Microsoft Explorer verze 5.00.


Je dovoleno nekomerční šíření a kopírování tohoto HTLM dokumentu.
Jakékoliv změny, zásahy či úpravy je nutné konzultovat s autorem!

© Copyright 2002 by Jaromír MEDO

[CNW:Counter]


Datum aktualizace: 10.01.2002