S Q L

Jste již [CNW:Counter] čtenář
Úvod:
Vítám Vás v mém programátorském SQL koutku Zde bych rád zveřejnil několik svých nápadů, které mi ulehčují programátorský život a rád bych inspiroval popřípadě pomohl vyřešit obdobný problém jiným SQL programátorům na relační databázi ORACLE. Tato stránka se bude neustále rozrůstat ...
Technické informace:
    - Použitá databáze:
ORACLE 8i Enterprise Edition Release 8.1.7.0.0 - Production
    - SQL Tools:
TOAD ver. 8.0.0.47 ( obrázky: About, SQL analyzer, SQL VIEW, SQL Procedure )
    - SQL ORA Tools:
DBA STUDIO ver. 2.0.0.47 ( obrázky: Hlavni obrazovka DBA, DB info )
    - SQL Editor:
Crimson Editor ver. ( obrázky: About, Editor )
Dokumentace: (PDF)
      ZIP File   (ZIP 3,1 MB)    Oracle 8i SQL Reference Release 3 (8.1.7)
      ZIP File   (ZIP 1,9 MB)    Oracle 8i Supplied PL/SQL Packages Reference Release 2 (8.1.6)
      ZIP File   (ZIP 0.1 kB)    SQL*Plus Getting Started Release 8.1.7 for Windows

   Vlastní tvorba SQL - VIEW / PROC / PROG :

PACKAGE - Čárový kód EAN 8/13 :
CARKOVY_KOD_EAN.SQL Balíček procedur pro práci s čárovým kódem EAN 8/13/ ...
CARKOVY_KOD_EAN.ZIP TTF EAN fonty (24kb)

VIEW - Měsíce v roce :
MESICE_V_ROCE.SQL Zobrazí detaily k měsícům v daném roce ...

TBL/USR/VIEW - Loader (vstup a zpracování dat) :
Nedávno jsem řešil problém, jak do databáze dostat velké množství souborů s měnící se datovou strukturou. Šlo o importy z externích win. programů a mini-local-neSQL databází, které se měly nahradit novým ORACLE E-Business Suite řešením. Hledal jsem tedy metodu jak data do databáze ORACLE dostat a hlavně jak dál rychle zpracovávat a toho se týká tento příspěvek. Pro vstup lze použít standardní funkci (viz. Personal ORACLE - SQL*Loader) "SQLLDR.EXE" případně funkci "INSERT" v SQL Plus.

Celý návod je hierarchicky bod po bodě rozpracován:
MEDIK_TABLSPACE.SQL Nejprve je nutné si založit nový TABLSPACE (pod uživatelem SYSTEM) jménem například MEDIK do kterého bude vše vstupovat. Je to jednak z důvodů bezpečnosti a hlavně přehlednosti při dalším zpracování
MEDIK_USER_LOADER.SQL Dalším krokem je založení USER LOADER s příslušnými GRANTy v novém TABLSPACE MEDIK (vytvářet pod uživatelem SYSTEM)
MEDIK_TABLE_LOADER.SQL Definice "obrovské" tabulky, do které budeme vše importovat ... (vytvářet pod uživatelem LOADER)
MEDIK_VIEW_LOADER.SQL Teď přijde to nejdůležitější - pohled který dokáže data z věty číst a tvářit se jako by to byla tabulka. Data musí být ve větě oddělená středníkem a nesmí přesáhnout 49 sloupců !
Zbytek se dodělává ...

 
 
 
 
Na závěr několik užitečných linků:
 
    - SQL Databáze: MY SQL     Postgre SQL    
    - SQL Tools: Quest Software    © Copyright 2001-2005 by Zdeněk MEDO jr.