AMATÉRSKÝ Q - KODEX

     Q-kódy jsou smluvené mezinárodní zkratky začínající písmenem "Q" , za nímž následují další dvě písmena. Podle prostředního písmene můžeme posoudit, do které kategorie příslušný znak náleží (např. letecká, námořní služba apod.).
     Amatérský Q-kodex nemá přesně ohraničený úsek, ale vybírá si výrazy z více kategorií. Hlavním účelem kódů je zrychlení a zpřesnění provozu. Proti amatérským zkratkám, které zkracují zpravidla jen jedno slovo, zajišťují Q-kódy ve třech písmenech celou větu. Je-li kód ukončen otazníkem, má charakter věty tázací; bez otazníku má charakter věty oznamovací nebo přikazovací.

Některé amatérské Q-kódy nabyly významu podstatných jmen (QSO-spojení, QSL-staniční lístek, QTC-telegram, QRP- vysílač o malém příkonu apod.).

Kladnou odpověď zdůrazňujeme písmenem "C" (např.QRH C), zápornou písmenem "N" nebo "NIL" (např. QSB N).
Q - KODEX
QAZ Místní bouřka - vypínám stanici
QHL Poslouchám od horního konce pásma k dolnímu
QHM Poslouchám od horního konce pásma ke středu
QLH Poslouchám od dolního konce pásma k hornímu
QML Poslouchám od středu pásma k dolnímu konci konci
QQQ Musím okamžitě přerušit spojení: - vysvětlím později
QRA Jaké je jméno (volací znak Vaší) stanice ? Jméno (volací znak) mé stanice _ je ...
QRB Jaká je přibližná vzdálenost mezi námi ? Vzdálenost mezi námi je přibližně ... km
QRG Jaký je můj přesný kmitočet ? Váš kmitočet je ... kHz
QRH Mění se můj kmitočet ? Váš kmitočet se mění ("ujíždí")
QRI Mění se můj tón ? Váš tón se mění
QRJ Přijímáte mě špatně Nemohu Vás příjímat. Váš signál je velmi slabý
QRK Přijímáte mě dobře ? Váš signál je 1-5 (dokonale čistý)
QRL Jste zaměstnán (nemáte pro mne čas ?) Nemám pro Vás čas (pracuji s ...) , prosím nerušte
QRM Jste rušen v poslechu ? Jsem rušen (stanicí ...)
QRN Máte potíže s atmosférickým rušením ? Příjem je znesnadněn atmosfé- rickým rušením
QRO Mám zvýšit příkon ? Zvyšte příkon !
QRP Mám snížit příkon ? Snižte příkon !
QRQ Mám vysílat rychleji ? Vysílejte rychleji !
QRS Mám vysílat pomaleji ? Vysílejte pomaleji !
QRT Mám přestat vysílat ? Přestaňte vysílat ! (Zakončuji vysílání)
QRU Chcete mi ještě něco sdělit ? Nemám Vám už co říci
QRV Jste připraven ? Jsem připraven. Začněte !
QRW Mám sdělit stanici ... že voláte na ... kHz ? Prosím oznamte stanici ... , že ji volám na .. kHz !
QRX Mám počkat až mne zavoláte ? Čekejte ... (minut, hodin). Zavo- lám Vás (časový údaj)
QRY Kdy příjdu na řadu ? Přijdete na řadu po ...
QRZ Volá mě někdo ? Kdo mě volá ? Volá Vás ...
QSA Jak silný je můj signál ? Síla Vašeho signálu je 1až 5 (nej- silnější)
QSB Má můj signál únik ? Váš signál má únik
QSD Klíčuji správně ? Klíčujete nepřesně
QSF Vysílejte na ... kHz a vraťte se zpět na dosavadní kmitočet, nebude-li během 5 minut navázáno spojení
QSH Neslyším Vás na ... kHz
QSI Nemohl jsem Vás (nebo stanici ...) přerušit
QSK Můžete pracovat provozem BK ? Mohu pracovat BK provozem
QSL Můžete mi písemně potvrdit příjem ? Potvrdím Vám písemně příjem (pošlu Vám svůj staniční lístek)
QSN Poslouchal jsem Vás (nebo stanici ...) na ... kHz
QSO Můžete navázat spojení ? Mohu navázat spojení (oboustranné spojení)
QSP Můžete předat (zprostředkovat předání Mohu předat zprávu ... zprá- vu(y) ... ?
QSQ Mám vysílat slova (skupiny) jen jednou ? Vysílejte slova (skupiny) jen _ jednou
QST Sdělení všem radioamatérům
QSU Mám vysílat (odpověď) na tomto kmitočtu ? Vysílejte (odpovězte) na tomto kmitočtu
QSV Mám vysílat řadu "V" pro naladění ? Vyšlete řadu "V" pro naladění
QSW Budete vysílat na kmitočtu ... kHz ? Budu vysílat na kmitočtu ... kHz
QSX Budete poslouchat na kmitočtu ... kHz ? Poslouchám na kmitočtu ... kHz
QSY Mám přeladtit (na ... kHz) ? Přelaďte se na ... kHz !
QSZ Mám vysílat každé slovo (skupinu) dvakrát? Vysílejte každé slovo (skupinu) _ dvakrát
QTC Máte pro mne zprávu (telegram) ? Mám pro Vás zprávu (telegram)
QTH Jaké je Vaše stanoviště (bydliště) ? Moje stanoviště (bydliště) je ...
QTR Kolik je přesně hodin ? Přesný čas je ...
QTU Kdy bude Vaše stanice opět v provozu ? Budu vysílat opět v ...
QZF Mám se naladit přesně na kmitočet ? Nalaďte se přesně na můj kmitočet
  
RadioAmatérské číselné zkratky a výrazy:
  33 srdečný pozdrav (přítelkyně/slečna)
  55 mnoho úspěchů (s něm.amatéry)
  73 srdečné pozdravy
  88 srdečné políbení
  99 zmizte !
© Copyright 2003 by Zdeněk MEDO jr.