Překlad básně "Když"
Rudyard Kipling Rudyard Kipling
  
If: Když:
  
   1.    If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you.
If you can trust yourself when all men doubt you
But make allowance for their doubting too.
If you can wait and not be tired by waiting
Or being lied about don't deal in lies
Or being hated, don't give Way to hating
And yet don't look too good, nor talk to wise.
   1.    Když bezhlavost vztyčíš nad svou mysl,
ač zbaven jí, neviníš ty druhé;
když věříš, pak všem pochybnost nesl,
ty však neviň pochybnosti pouhé;
když čekání jest prosto únavy,
ty obelháván neobchoduj se lží;
když nenáviděn sám jsi beze zloby,
pak moudrost v tvém srdci navždy ulpí.
  
   3.    If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch - and - toss
And lose and start again at your beginnings
And never breath a word about your loss
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve you turn long after they are gone
And so hold on when there is nothing in you
Exempt the will which says to them: Hold on!
   3.    Když znáš hromadu všech svých zisků,
najednou risk vše obrací v smůlu,
ztratíš vše a vztyčíš hrdost předků,
a nikdy dech slova pro tvou ztrátu.
Když znáš odvahu svého srdce,
pak slouží dlouho nejvěrněj;
když prázdnota tvé nitro obestře,
vyjma vůle, jež káže: Vytrvej!
  
   4.    If you can talk with crowds and keep your virtue
Or walk with Kings - nor lose the common touch
If neither foes nor loving friend can hurt you
If all men count with you - but none too much
If you can fill the unforgiving minute -
With sixty seconds - worth of distance run,
Your is Earth and every thing that's in its
And - which is more, you'll be a man, my son!
   4.    Když nad davy povzneseš svou ctnost,
když nezpyšníš, byť kráčel s tebou král,
když sok či přítel nejsa zranit dost,
když muži ví, že druhem jsi se stal,
když naplníš času odpuštění,
vteřiny změní tvé vítězství v čin, pak tvá
je země a všechno na ní,
a kdo je víc? Pak budeš muž, můj syn!


Jaromír Medo, Roztoky 9.5.1988        

© Copyright 2003 by Jaromír MEDO