Nová kniha Nová kniha
   
V horním panelu si vyberete příslušníka rodiny MEDO
a při kliknutí na jeho ikonu se načtou jeho stránky ...
(v tu chvíli se změní i levé menu, které náleží právě jemu)
 
Historie jména MEDO
Pátrali jsme po původu v našich zeměpisných šířkách dosti nezvyklého jména MEDO. Nic nenasvědčuje tomu, že by jméno mělo slovanský základ či původ. Potvrdil nám to i jazykovědec a nastínil dva možné původy jména "Medo" - médský a skotský, přičemž zcela rezolutně vyloučil slovanský původ jména.

Teprve masivní nástup internetu nám po mnoha letech odhalil pravdu o migraci zbytků médských kmenů Median z území Persie na Střední východ, který se stal odrazovým můstkem k další migraci Médů do zemí, jejichž mocenské zájmy byly spjaty se zeměmi Středního východu. Zcela zákonitě se pak jméno "Medo" vyskytuje v Itálii (třeba i z dob invazí římských legií do Arábie) v Africe(Egypt), ve Francii a Španělsku (snad z dob křižáckých tažení), ale také v Anglii, která umožňovala obyvatelům svých kolonií snadněji získávat britský azyl. Další migrační vlna byla vyvolána touhou po svobodě, jež v srdcích lidí celého světa vyvolávaly zámořské země a zejména Spojené státy americké a Kanada.
V tomto kontextu je nejzáhadnější severní migrační proud na území slovanských národů - na Slovensko a odtud později do Čech.

Každý člověk nese ve svém srdci touhu po svobodě, touhu po klidu a míru a po dlouhá staletí ji nesli i potomci médských otroků, řemeslníků, kupců, velmožů i králů na své nucené cestě světem. Je naším neskromným přáním, aby lidé jednou provždy odstranili příčiny všech migračních vln (hladomory, války), aby mohl každý jedinec nerušeně žít ve své zemi.
Při hledání v historických pramenech, jsme nalezli dosti významné události ... které sahají až do Trójské doby. Bohužel, písemné informace nejsou úplné a tak nám zůstali kusé zprávy, např. v Bibli.

Poznámka: máte-li další informace - prosím o zaslání,rádi je zveřejníme

Seznam odkazů na historii MEĎÁKŮ (World link):

Bible (world-link):

Bible (cz-link):
 
Rychlá volba v našem webu:
Snář sebepoznání
SNÁŘ sebepoznání

Sny jako cesta k poznání. Průvodce snovými symboly umožňuje přesné rozbory, vysvětlení a výklady snů. Základem díla, jež vrací snu významné postavení, je hlubinná psychologie podpořená mystickými zkušenostmi a znalostí archetypů.
Tajemství řádu nevědomí
Tajemství řádu nevědomí

Duchovní kniha zdarma. Hlubinná psychologie nového věku proniká k božskému původu člověka. Sny a jejich výklady odhalují záhady mytologie, minulých životů, dávných civilizací, proroctví, magie, alchymie, UFO fenoménu a navíc ukazují vliv meditace, celibátu, spásné askeze, soucitu a odpuštění na běžný život člověka
 
 
Používáme a podporujeme svobodný software
openSUSE
 
 © Copyright 2001-2013 by Zdeněk MEDO jr.