COPYRIGHT.ASM

TITLE "Copyright" - Informace o knihovně
.8086                ; Linkuje se pro i8086
PAGE 67, 130            ; Stránka 67 zn., délka 130 zn./řádek
COMMENT @
 ===========================================================================

 Název souboru :  COPYRIGHT.ASM
 Link OBJ & LIB :  COPYRIGHT.ZIP
 Datum úprav  :  01.09.9
 Verze programu :  4.00
 (c) Copyright :  1993,94,95,96,97 by NST 32 , Medo Zdeněk junior

 ===========================================================================@


Knihovna_NST32 SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE' USE16
  ASSUME CS:Knihovna_NST32

  DB '- Library V4.00, Copyright (c) 1992,93,94,95,96,97 NST32 by Medo Zdenek jr. -'
Knihovna_NST32 ENDS
END
		© Copyright 1992-2008 by Zdeněk MEDO jr.