BIOS_V.ASM

TITLE "BIOS_V" - BIOS Video-service, obslužné rutinky pro ovládání videa
.8086                ; Linkuje se pro i8086
PAGE 67, 130            ; Stránka 67 zn., délka 130 zn./řádek
COMMENT @
 ===========================================================================

 Název souboru :  BIOS_V.ASM
 Link OBJ & LIB :  BIOS_V.ZIP
 Datum úprav  :  01.09.97
 Verze programu :  4.00
 (c) Copyright :  1993,94,95,96,97 by NST 32 , Medo Zdeněk junior

 ===========================================================================@


Knihovna_NST32 SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE' USE16
  ASSUME CS:Knihovna_NST32

  PUBLIC __bv_get_video_page ; EXTRN __bv_get_video_page  :PROC :NEAR
  PUBLIC __bv_set_video_page ; EXTRN __bv_set_video_page  :PROC :NEAR
  PUBLIC __bv_get_video_mode ; EXTRN __bv_get_video_mode  :PROC :NEAR
  PUBLIC __bv_get_cursor_pos ; EXTRN __bv_get_cursor_pos  :PROC :NEAR
  PUBLIC __bv_set_cursor_pos ; EXTRN __bv_set_cursor_pos  :PROC :NEAR
  PUBLIC __bv_set_cursor_size ; EXTRN __bv_set_cursor_size :PROC :NEAR;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce :  Přečti aktuální stránku videa.
; --------------
;
; Volání(např.) :  call  __bv_get_video_page   ; Zjisti aktuální stránku Videa
; --------------
;
; Výstup    :  BH  = Číslo stránky
; --------------
;
; Mění registry :  Flags, BX
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

__bv_get_video_page PROC NEAR

  push  ax
  call  __bv_get_video_mode       ; Zjisti aktuální mód Videa
  pop   ax
  retn                  ; Návrat NEAR

__bv_get_video_page  ENDP
;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce :  Nastav novou aktuální stránku videa.
; --------------
;
; Volání(např.) :  mov   bh, Číslo stránky
; --------------  call  __bv_set_video_page   ; Nastav novou stránku Videa
;
; Mění registry :  Flags
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

__bv_set_video_page PROC NEAR

  push  ax
  mov  ah, 05h             ; Nastav novou stránku
  mov  al, bh              ; Page
  int  10h
  pop  ax
  retn                  ; Návrat NEAR

__bv_set_video_page  ENDP
;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce :  Přečti aktuální mód videa.
; --------------
;
; Volání(např.) :  call  __bv_get_video_mode   ; Zjisti aktuální mód Videa
; --------------
;
; Výstup    :  AL  = Aktuální mód
; --------------  AH  = Počet znaků na řádek
;          BH  = Číslo stránky
;
; Mění registry :  Flags, AX, BX
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

__bv_get_video_mode PROC NEAR

  mov  ah, 0Fh             ; Načti aktuální mód
  int  10h
  retn                  ; Návrat NEAR

__bv_get_video_mode  ENDP
;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce :  Přečti aktuální nastavení kurzoru.
; --------------
;
; Volání(např.) :  call  __bv_get_cursor_pos   ; Zjisti aktuální pozici kurzoru
; --------------
;
; Výstup    :  CH  = Počáteční linka kurzoru
; --------------  CL  = Koncová linka kurzoru
;          DH  = Řádek
;          DL  = Sloupec
;
; Mění registry :  Flags, CX, DX
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

__bv_get_cursor_pos PROC NEAR

  push  ax bx
  call  __bv_get_video_page       ; Zjisti aktuální stránku Videa
  mov  ah, 03h             ; Přečti polohu kurzoru
  int  10h
  pop  bx ax
  retn                  ; Návrat NEAR

__bv_get_cursor_pos  ENDP
;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce :  Nastav nové pozice kurzoru.
; --------------
;
; Volání(např.) :  mov   dh, Řádek        ; Pozice v řádku
; --------------  mov   dl, Sloupec       ; Pozice v sloupci
;          call  __bv_set_cursor_pos   ; Nastav novou pozici kurzoru
;
; Mění registry :  Flags
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

__bv_set_cursor_pos PROC NEAR

  push  ax bx
  call  __bv_get_video_page       ; Zjisti aktuální stránku Videa
  mov  ah, 02h             ; Nastav polohy kurzoru
  int  10h
  pop  bx ax
  retn                  ; Návrat NEAR

__bv_set_cursor_pos  ENDP
;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce :  Nastav novou velikost kurzoru.
; --------------
;
; Volání(např.) :  mov   ch, Poč.        ; Počáteční linka kurzoru
; --------------  mov   cl, End.        ; Koncová linka kurzoru
;          call  __bv_set_cursor_size  ; Nastav velikost kurzoru
;
; Mění registry :  Flags
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

__bv_set_cursor_size PROC NEAR

  push  ax
  mov  ah, 01h             ; Nastav velikost kurzoru
  int  10h
  pop  ax
  retn                  ; Návrat NEAR

__bv_set_cursor_size  ENDP

Knihovna_NST32 ENDS
END
		© Copyright 1992-2008 by Zdeněk MEDO jr.