[CNW:Counter]
Jiří HANK - Vzkříšení    


Doslov

       Vše, co vidíme, celý vesmír, je naše Já. Je to jediná Pravda. Je to samo Vědomí. Stejně jako oko nevidí samo sebe, neuvědomuje si ani Já svoje uvědomění. Poznání, na které se všichni mudrci odvolávají, je toto naše Já. Poznání je vlastně to, čím poznáváme. Proto samo zůstává nepoznané.
 
       Já je Pravda. Je vším a všude, je celým vesmírem. Proto se nebojme a užívejme všeho, co nám náš svět nabízí. Bez představy duality je celý vesmír hříčkou, kterou si naše Já hraje samo se sebou. Hrajme tu hru dobře, jsme dobří herci. Hrajme ji a přispějme k tomu, aby celý vesmír a všechny bytosti byly šťastny.

Licenční ujednání:
Uvedená kniha "Vzkříšení"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jiří HANK)

© Copyright 2005 by Jiří HANK