Hlavní menu
Jiří NYKL - Úvahy - OBSAH
 
Obsah:
  1.  Úvod
  2.  Úvahy
  3.  Závěr
 
 
 
 
 
 
 

Licenční ujednání:
Uvedená kniha "Úvahy"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jiří NYKL)