Knihu četlo již [CNW:Counter] čtenářů

Úvahy
Úvahy
Autor: Jiří NYKL
Počítačové zpracování
obrázků:
Zdeněk MEDO jr.
Jazyková spolupráce: Mgr. Zuzana Kleknerová   
HTLM verze: Lenka Medová
 
Motto: Nejušlechtilejší prací lidského ducha je zkoumání díla jeho Stvořitele.OBSAH:
  
    Úvahy:
  © Copyright 2006 by Jiří NYKL